De raad van verkiezingsbetwisting heeft beslist om geen hertelling te doen van de stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen in Zelzate, alles blijft hoe het is. Er was bezwaar ingediend door burgemeester Frank Bruggeman (VLD SD) en Rik Laureys (Positief) maar deze werd ongegrond verklaard. Het is nog niet duidelijk of beiden in beroep gaan bij de Raad van State.

“De Toekomstcoalitie staat vol enthousiasme te wachten om hun verantwoordelijkheid op te nemen en werk te maken van Zelzate. Onze ploeg moet nu snel kunnen starten in het belang van onze gemeente en onze inwoners.” Klinkt het bij Brent Meuleman (SP.a) en Geert Asman (PVDA).