De Gemeenteraadsverkiezingen hebben ook invloed op de diverse gemeentelijke adviesraden, de meeste besturen worden om de zes jaar statutair herkozen. Donderdag 7 februari ging de gemeentelijke culturele raad van Zelzate over tot herverkiezing van zijn bestuur. Uittredend voorzitter Eric Raveel (afgevaardigde bibliotheek) stelde zich opnieuw kandidaat, net als penningmeester Beatrice De Caluwé (afgevaardigde ATB Natuurvrienden) en secretaris Vivien De Baets (afgevaardigde Humanistisch Verbond Ouders) die bij ontstentenis de voorzitter vervangt. Dit dagelijks bestuur werd unaniem bevestigd en gaat de komende legislatuur nauw samenwerken met schepen Isabel Dellaert (sp.a), die de bevoegdheid heeft over cultuur. Vaste waarden Josiane Vanderhauwaert (Liberale Vrouwen), Alex De Vreeze (Oud-leerlingenbond Technisch Instituut Sint-Laurens – Maria Middelares), Raphaël De Bock (individueel) en Wilfried Vereecke (KWB), vervolledigen samen met nieuwelingen Cynthia De Clercq (heemkundige kring Selsaete), Pascal Meyvaert (August Vermeylenfonds) en Willy Van der Sype (Garde Mietje Stroel) het nieuwe bestuur van de culturele raad. Niet minder dan 45 verenigingen zijn bij de culturele raad aangesloten. Schepen Isabel Dellaert had woorden van dank voor het uittredende bestuur en ze hoopt met de nieuwe ploeg toffe initiatieven op cultureel vlak te ontwikkelen. Ze wil als schepen van cultuur vooral een luisterend oor zijn en de link zijn tussen de verenigingen, het bestuur van de culturele raad en het gemeentebestuur. “Cultuur is de lijm die mensen verenigt en het sociale weefsel versterkt,” besluit ze haar korte, maar gewaardeerde tussenkomst. Op de eerstvolgende bestuursvergadering die gepland staat voor donderdag 21 februari a.s. wordt een ontwerp voor het beleidsplan uitgewerkt.