Vanaf vrijdag 15 maart voert Rain Carbon, de voormalige Rütgersfabriek, onderhoudswerken uit aan de teerdestillatie en pekverwerkingsinstallatie. Daarom kan er in de buurt van de Vredekaai kortstondig geur- en lawaaihinder ontstaan.

Indien u hierover specifieke vragen heeft, kan u terecht bij de verantwoordelijke voor milieu en energie, telefoon 09/345.88.31.